Tłumaczenia pisemne

Nasza firma wykonuje solidne tłumaczenia specjalistyczne pisemne w ramach wszystkich języków europejskich.

Nasi tłumacze pracując w zespole mają możliwość przeprowadzania konsultacji, co pozawala zachować najwyższą jakość tłumaczeń również w tekstach, które łączą w sobie kilka dziedzin np. teksty techniczne, elementy prawa i finansów.

Wykonujemy tłumaczenia w następujących dziedzinach: tłumaczenia techniczne, prawne, biznesowe i przysięgłe.

Tłumaczenia techniczne tj.  instrukcje obsługi maszyn, instrukcje użytkowania urządzeń, opisy techniczne procesów, dokumentację techniczną budowy maszyn, patenty, dokumentację budowlaną, karty charakterystyki produktów, procedury bezpieczeństwa i wszelkie inne dokumenty techniczne. Zajmujemy się również lokalizacją oprogramowania maszyn.

Tłumaczenia prawne tj. umowy, opinie prawne, dokumenty z zakresu prawa zamówień publicznych, umowy o poufności, umowy spółek itp.

Tłumaczenia  biznesowe tj. sprawozdań finansowych, wyceny majątku spółki, opinii podatkowych, pism biznesowych i wszelkiej korespondencji.

Tłumaczenia przysięgłe  tj. patentów,  KRS-ów, umów, certyfikatów, zaświadczeń, sprawozdań rocznych firm, aktów notarialnych, umów spółek, pełnomocnictw, świadectw, dyplomów, dokumentów samochodowych.

Nasz zespół tłumaczy przysięgłych obsługuje wszystkie języki świata w tym min.: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, czeski, słowacki, włoski, ukraiński, szwedzki, norweski, duński, niderlandzki, serbski, chorwacki, słoweński, bułgarski, hiszpański, portugalski,   rumuński, litewski,  fiński, węgierski, turecki.

Comments are closed.